BỘ CHỐT DẪN HƯỚNG BU LÔNG KẸP PHANH MASUMA

Nhà sản xuất có quyền thay đổi đặc điểm, hình thức, thiết bị của hàng hoá và nơi sản xuất hàng hoá đó mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ đề nghị

BỘ CHỐT DẪN HƯỚNG BU LÔNG KẸP PHANH MASUMA MBE-0020

 • CAMRY

  Mã động cơ Năm Dung tích Body
  1991 2.2
  1992 2.2
  1993 2.2
  1994 2.2
  1995 2.2
  1996 2.2
  1997 2.2
  1998 2.2
  1999 2.2
  2000 2.2
  2001 2.2
  2002 2.2
 • CORONA

  Mã động cơ Năm Dung tích Body
  1992 2.0
  1993 2.0
  1994 2.0
  1995 2.0
  1996 2.0
  1997 2.0
  1998 2.0
 • COROLLA

  Mã động cơ Năm Dung tích Body
  1997 1.6
  1998 1.6
  1999 1.6
  2000 1.6
  2001 1.6
  2002 1.6
  2003 1.6
  2004 1.6
  1992 1.8
  1993 1.8
  1994 1.8
  1995 1.8
  1996 1.8
  1997 1.8
  1998 1.8
  1999 1.8
47730-05010